LOHAS i världen

LOHAS  i världen

I USA, Japan, Australien samt vissa länder i Europa har genomförts undersökningar och forskning kring vilka dessa människor är och hur många de är. Totalt sett har man bedömt att över 100 miljoner människor tillhör denna grupp. Man har även gjort beräkningar på att LOHAS-gruppen tillsammans spenderar över 500 miljarder dollar om året, d.v.s. över fyra tusen miljarder kronor på LOHAS-relaterade produkter och tjänster. I den senaste internationella undersökningen som genomfördes av Porter Novelli och NMI så kunde man spåra grupper av LOHAS över stora delar av världen. Högst andel fann man i Australien där nästan fyra miljoner människor säger sig vara villiga att betala mer för hälsosamma och långsiktigt hållbara produkter. I Europa leder Belgien med 24%, men Sverige har ännu högre andel.

LOHAS i Asien

I Hongkong har man byggt upp en hel stadsdel, LOHAS PARK, som skall vara både ekologiskt smart och hjälpa invånare med hälsa och skönhet. I Japan har man flera LOHAS livstilsmagasin och en LOHAS TV kanal i TV-shop stil. Den japanska hotellkedjan Superhotel har även tagit fram ett LOHAS-hotell i Bangkok, Lohas Suites.

LOHAS i USA

I USA har begreppet blivit väletablerat. Man har haft årliga LOHAS konferenser där forskare, företag och journalister träffas för att utbyta fakta och erfarenheter kring fenomenet. Kända personligheter ställer sig bakom tankarna med LOHAS som t ex, Amy Smart, Leonardo Di Caprio, Daryl Hannah m. fl.. Många företag som t ex Timberland, Disney och Ben & Jerry ställer sig bakom idéen med LOHAS.


Länkar

LOHAS Wiki

LOHAS Germany

LOHAS Consumer trends database, NMI.