Test: Är du en LOHAS?

Testa dig själv: Hur mycket LOHAS är du?

Är du en LOHAS du med?
Forskning kring LOHAS kommer ursprungligen ifrån kulturgruppen Cultural Creatives som beskrevs i boken “Cultural Creatives – How 50 million people are changing the world”, av Paul Ray och Sherry Ruth Anderson som kom ut år 2000.

LOHAS och Culural Creatives kännetecknas av att i högre grad än andra grupper säga sig stå för värderingar som:

  • Ett ekologiskt hållbart samhälle bortom miljörörelser
  • Ett globalt helhetsperspektiv
  • Självförverkligande och altruism
  • Social rättvisa och jämlikhet

LOHAS individer kännetecknas av att de:

  • Tänker explorativt, utforskar och är nyfikna, optimistiska och aktiva
  • Förkastar blockpolitik och politisk fundamentalism
  • Är oroad över planetens problem inklusive exploateringen av människor i fattiga länder, överbefolkning, brist på fungerande ekologiskt hållbara system, skövling av regnskogar, global uppvärmning m.m.
  • Misstror storföretagen och deras kortsiktighet, rovdrift på miljön och vinstmaximering
  • Föredrar ordnad ekonomi, överspenderar sällan. Ointresserad av karriärhets, lyxkonsumtion och statusjakt.

Test:

Nedan har du några centrala frågor som skiljer LOHAS från den genomsnittspersonen. Instämmer du till fullo med minst tio påståenden i detta test, kan du betrakta dig som en LOHAS. När du kryssat i de påståenden som du instämmer helt med så klicka på SKICKA längst ner. Därefter får du ett svar med en bock för de svar där du har samma uppfattning som de flesta LOHAS.