LOHAS Sweden – Hälsa och hållbarhet

Source: PicHit.me, E.Dalqvist, R. Hakanen Martio

LOHAS har funnits som begrepp i USA sedan åttiotalet men först nu börjar forskare, journalister och företag i Skandinavien förstå betydelsen av denna viktiga grupp individer. LOHAS är en akronym för Lifestyle of Health and Sustainability (hälsa och hållbarhet) och innefattar individer som vill leva ett njutningsfullt, hälsosamt och spännande liv, men inte på någon annans bekostnad.

Den här webbsidan är skapad av oss för att påskynda utveckling av varor, tjänster och samhällsservice som denna LOHAS efterfrågar. Vi är en handfull personer med bakgrund inom konsumentforskning, hållbarhetsarbete och utbildning. Vi skriver på svenska och engelska för att nå ut brett och internationellt, men även för att personer som över hela världen forskar i LOHAS-fenomenet bör få tillgång hur det ser ut i Sverige. Du får gärna hämta information, fakta och citat härifrån, men ange källan är du bussig.

Välkommen in.