Vad är LOHAS?

LOHAS är en akronym för Lifestyle of Health and Sustainability (Hälsa och hållbarhet) och innefattar individer som vill leva ett njutningsfullt, hälsosamt och spännande liv, men inte på någon annans bekostnad. LOHAS har funnits som begrepp i USA sedan åttiotalet men först nu börjar forskare, journalister och företag i Skandinavien förstå betydelsen av denna viktiga grupp individer. Kolla i menyn ovan för mer info.

Vilka är vi?

Den här webbsidan är skapad av oss för att påskynda utveckling av varor, tjänster och samhällsservice som LOHAS efterfrågar. Vi är en handfull personer med bakgrund inom konsumentforskning, hållbarhetsarbete och utbildning. Vi skriver på svenska och engelska för att nå ut brett och internationellt, men även för att personer som över hela världen forskar i LOHAS-fenomenet bör få tillgång hur det ser ut i Sverige. Du får gärna hämta information, fakta och citat härifrån, men ange källan är du bussig.

LOHAS i världen?

I USA, Japan, Australien samt vissa länder i Europa har genomförts undersökningar och forskning kring vilka dessa människor är och hur många de är. Totalt sett har man bedömt att över 100 miljoner människor tillhör denna grupp. Man har även gjort beräkningar på att LOHAS-gruppen tillsammans spenderar över 500 miljarder dollar om året, d.v.s. över fyra tusen miljarder kronor på LOHAS-relaterade produkter och tjänster. Kolla i menyn ovan för mer info.

Time to act!

People come in all shapes and types. The LOHAS cluster is just one of them. Still, this new group of knowledgeable individuals may be the ones that make or break your growth strategy. By adapting your products and services, bit by bit towards sustainability, you will gain these people´s respect and attention. And from a commercial aspect, a larger part of their wallet. Then one day in the future you might conclude: “Doing good is truly good business!”