Test: Är du en LOHAS?

Testa dig själv: Hur mycket LOHAS är du?

Är du en LOHAS du med?
Forskning kring LOHAS kommer ursprungligen ifrån kulturgruppen Cultural Creatives som beskrevs i boken “Cultural Creatives – How 50 million people are changing the world”, av Paul Ray och Sherry Ruth Anderson som kom ut år 2000.

LOHAS och Culural Creatives kännetecknas av att i högre grad än andra grupper säga sig stå för värderingar som:

  • Ett ekologiskt hållbart samhälle bortom miljörörelser
  • Ett globalt helhetsperspektiv
  • Självförverkligande och altruism
  • Social rättvisa och jämlikhet

LOHAS individer kännetecknas av att de:

  • Tänker explorativt, utforskar och är nyfikna, optimistiska och aktiva
  • Förkastar blockpolitik och politisk fundamentalism
  • Är oroad över planetens problem inklusive exploateringen av människor i fattiga länder, överbefolkning, brist på fungerande ekologiskt hållbara system, skövling av regnskogar, global uppvärmning m.m.
  • Misstror storföretagen och deras kortsiktighet, rovdrift på miljön och vinstmaximering
  • Föredrar ordnad ekonomi, överspenderar sällan. Ointresserad av karriärhets, lyxkonsumtion och statusjakt.

Test:

Nedan har du fjorton centrala frågor som skiljer LOHAS från den genomsnittspersonen. Instämmer du till fullo med minst tio påståenden i detta test, kan du betrakta dig som en LOHAS. När du kryssat i de påståenden som du instämmer helt med så klicka på högerpilen längst ner. Därefter får du ett svar. Du kan behöva skrolla upp för att se svaret.

Source: PicHit.me, E.Dalqvist, R. Hakanen Martio